Spesial transport

Noen ganger så oppstår gods litt høyere og litt bredere enn normalt. Da er det godt at vi kan stille med alle typer biler og følgebiler for å få godset ditt frem.

 

Vi har godt samarbeid med politiet og vegvesenet for å få spesial gods fra A til B. Ingen transport er for stor.

55521010_2267903010091788_54513750599207