top of page

Spesial transport

Noen ganger så oppstår gods litt høyere og litt bredere enn normalt. Da er det godt at vi kan stille med alle typer biler og følgebiler for å få godset ditt frem.

 

Vi har godt samarbeid med politiet og vegvesenet for å få spesial gods fra A til B. Ingen transport er for stor.

55521010_2267903010091788_54513750599207
bottom of page