ol50.jpg

Bilparken

Vi har i fokus å ha nye, sikre og miljøvennlige biler. 

Bilpark

Nye Scania 80.JPG

 

Bilparken består av rundt 130 stk biler til ulike arbeidsoppgaver. 

Vår bilpark er riktig utstyrt for å kunne hjelpe våre kunder på en god og effektiv måte. Med fokus på nye biler så sikrer vi høy oppetid, som igjen sikrer at kundene kan stole på at varen blir levert til rett tidspunkt på rett sted. 

volvo kalender 1 NY.jpg
ol49.jpg