top of page
Foran lastebil nettside.jpg

Historie

I år 1928 drev Johannes Ørland og fraktet ved fra Ryfylke til Sandnes med båt. En kald vinterdag innså han behovet for en lastebil som kunne frakte varene helt frem til kunden. Dette var starten på det vi i dag kjenner som Ørland Transport og moderselskapet Johs. Ørland og sønn, JØS.

 

Siden den gang har Ørland Transport hatt en jevn vekst i oppdragsmengde og kundemasse. I dag er vi en topp moderne transportbedrift med et variert tjenestetilbud for små og store kunder.

Vi holder oss oppdatert i forhold til teknologiske nyvinninger, samtidig som vi ønsker å ta vare på det gode fundamentet i bedriften.

Evne til nytenkning og solid forankring i gode tradisjoner gjør oss stolte av fortida vår – og vi ser lyst på framtida.

I dag har Ørland Transport hovedkontor på Foss-Eikeland i Sandnes og en egen avdeling på Åsane i Bergen. På begge lokasjoner har vi egne terminaler for omlasting og oppbevaring av utstyr. 

Ørland_Semi_lasting_av_fly_stor_last2.jp
bottom of page