top of page

Miljøvennlig investering og bærekraftig fremtid


I 2019 tok Ørland Transport et betydningsfullt steg mot en mer bærekraftig fremtid ved å investere i solcellepaneler på taket i Fosseikeveien 10. Denne investeringen har vist seg å være mer enn bare en teknologisk oppgradering – den representerer selskapets forpliktelse til å redusere sitt miljøavtrykk og skape et grønnere driftsmiljø.


De installerte solcellepanelene har ikke bare fornyet måten Ørland Transport driver virksomheten sin på, men de har også gjort det mulig for selskapet å være en drivkraft i overgangen til miljøvennlig transport. Takket være disse panelene kan vi nå produsere nok strøm til å lade opptil fire elektriske lastebiler, noe som har markert en betydelig reduksjon i vår avhengighet av konvensjonelle energikilder.


I tillegg til satsingen på solenergi har Ørland Transport utvidet sin bilpark med fokus på miljøvennlige alternativer. Med en elektrisk kranbil som ferdigstilles hos Volvo og ytterligere to elektriske kranbiler på bestilling som forventes å bli levert før sommeren 2024, har selskapet ytterligere styrket sin miljøprofil. Denne ekspansjonen av bilparken vil ikke bare øke selskapets kapasitet, men også bidra til å redusere CO2-utslippene ytterligere.


Det som gjør Ørland Transports initiativ enda mer imponerende er vårt fokus på å oppnå et konkurransefortrinn gjennom bærekraft. Ved å satse på miljøvennlige transportløsninger har selskapet ikke bare tatt et moralsk standpunkt, men har også identifisert muligheten til å skille seg ut i bransjen. Vårt engasjement for CO2-fri drift har ikke bare satt en standard for miljøbevissthet i transportsektoren, men har også vært en katalysator for innovasjon og endring.


Denne investeringen og satsingen på miljøvennlig transport reflekterer Ørland Transports visjon om en fremtid der effektivitet og bærekraft går hånd i hånd. Ved å redusere karbon utslipp og omfavne teknologiske fremskritt, har selskapet demonstrert hvordan næringslivet kan være en positiv kraft for miljøet.


I en tid der bærekraftig praksis er stadig mer presserende, har Ørland Transport vist vei som et eksempel på hvordan bedrifter kan ta initiativ og gjøre en reell forskjell. Den investeringen vi gjør i solenergi og fokus på CO2-fri drift er ikke bare et skritt mot en mer bærekraftig virksomhet, men også en inspirasjon for andre aktører i transportsektoren til å følge vårt eksempel og samarbeide for en grønnere fremtid.


Comments


bottom of page