top of page

Visste du at vi er en Fair Transport-sertifisert bedrift ?

Oppdatert: 18. jun. 2020

Hva er Fair Transport ?

Om Fair Transport programmet

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.  Som transportkjøper skal du være trygg på at når du velger en Fair Transport bedrift som din transportør, så får du en trygg og ansvarlig samarbeidspartner.  Transportbedriftene som er Fair Transport sertifisert har dokumentert sitt arbeid innenfor en rekke kriterier 


En transporttjeneste som leveres av en lovlydig, seriøs og ærlig transportør bidrar til en sunnere lastebilnæring. Det er bra både for transportørene, for transportkjøperne og for hele samfunnet. En Fair Transport-bedrift er en ansvarlig arbeidsgiver. Den tar ikke bare ansvar for at transporttjenestene holder et høyt nivå - den er også en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte, de som er selve forutsetningen for å kunne lykkes med å holde et høyt kvalitetsnivå.

De ansatte skal trives og føle seg trygge og være sikre på at de går på jobb i et sosialt bærekraftig foretak. Og kundene, transportkjøperne, kan føle seg trygge ved sine transportkjøp.


Lastebilnæringen er en sentral forutsetning for næringsdrift og handel, for verdiskapning og tilvekst av nye arbeidsplasser. Samtidig påvirker transporten miljøregnskapet negativt. Derfor er bærekraftig utvikling sterkt prioritert.

En Fair Transport-bedrift har sjåfører som er utdannet i miljøvennlig kjøring og som aktivt arbeider for å redusere drivstofforbruket. Videre følger bedriften kvalitets- og miljøprogrammer og har verktøy for å beregne miljøpåvirkningen.

Langsiktig bærekraftige  transporttjenester krever kunnskap og planlegging. Det handler ikke om å slutte å transportere. Det handler om  å transportere smartere.


Dette er noen av tingene som skiller en Fair Transport bedrift fra andre bedrifter.


Comments


bottom of page