Farlig gods

Vi kan transportere alle typer farlig gods og sikre at de overholder forskrift om landtransport av farlig gods. 

Alle sjåfører i Ørland transport har ADR - alle klasser

 

Våre biler og traller er ADR godkjent.

© Kopirett - Ørland Transport AS | Org.nr.: 977 053 781 | Cookies | Nettside levert av JØS AS