top of page

Farlig gods

Vi kan transportere alle typer farlig gods og sikre at de overholder forskrift om landtransport av farlig gods. 

Alle sjåfører i Ørland transport har ADR - alle klasser

 

Våre biler og traller er ADR godkjent.

9788245024777.jpg
bottom of page