top of page

Marte er med i hovedtrekning til å bli årets RAUS medarbeider


Marte er en smilende og positiv jente som nærmer seg 24 år og har vært hos oss siden hun startet som lærling i 2017. Hun tok fagbrevet 18.05.2022.


Når hun ikke er på jobb – så slapper hun av med hennes gode støttespiller og samboer Joakim, samt Isak på 6 år. I tillegg går hun på treningssenter og driver med hester.


Marte stiller alltid opp og er på jobb minst en halv time før oppstart og tar utfordringer på strak arm – selv om enkelte arbeidsoppgaver kan virke skumle av og til.


Kollegaene som har forslått Marte sier dette om henne:

Alltid smilende, behjelpelig, fleksibel, får til det meste, flott ambassadør for Ørland og bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Hun gir alltid av seg selv og forventer ikke noe tilbake.

Marte vil bli med i hovedtrekning til å bli årets RAUS medarbeider 2023.


Hva er RAUS prosjektet?

RAUS prosjektet er et felles prosjekt for våre ansatte der alle er delaktige. Prosjektet startet i 2020 og hadde som mål å redusere sykefravær og skape et godt og positivt arbeidsmiljø.

For å oppnå målsetningene om et godt arbeidsmiljø og mindre sykefravær har vi følgende verdier som vi skal jobbe etter:


Respekt - Ansvar - Utvikling - Selvstendighet

Vi jobber alle med å være RAUS

留言


bottom of page