Historien om Ørland

Johannes Ørland startet i 1928 med én lastebil, mye pågangsmot og stor tro på framtida. Siden den gang har Ørland Transport hatt en jevn vekst i oppdragsmengde og kundemasse. I dag er vi en topp moderne transportbedrift med et variert tjenestetilbud for små og store kunder.

Vi holder oss oppdatert i forhold til teknologiske nyvinninger, samtidig som vi ønsker å ta vare på det gode fundamentet i
bedriften.Evne til nytenkning og solid forankring i gode tradisjoner gjør oss stolte av fortida vår – og vi ser lyst på framtida!

I dag holder Ørland Transport til i moderne lokaler på Foss-Eikeland i Sandnes. Her har vi verksted, lagerplass og et stort
uteområde. Vi er et av distriktets eldste og største transportfirma. Pr. i dag teller vi 148 ansatte, av disse 128
sjåfører.

Bilparken vår er på over 120 forskjellige biler og traller som kan ta alle typer transportoppdrag. De fleste av våre
biler er godkjent for ADR (farlig gods). Våre sjåfører har gjennomført internkontrollkurs med gjennomgang av bl.a.
arbeidsmiljøloven, vegtrafikkloven og forskrift av krav til kjøretøy. Alle har egen tilpasset sjåførhåndbok vedrørende
sjekklister, prioriteringslister og handlingsplaner for helse, miljø og sikkerhet.

Ørland Transport Fosseikeveien 15, 4323 SANDNES

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
FairTransport.png

© 2020 Ørland Transport AS