Rita W. Røyneberg

Personalansvarlig

Mobil: 918 65 222

Epost: rwr@orland.as

Willem Kooyman

IT Ansvarlig

Mobil: 959 85 350

Epost: wk@orland.as

Kjell Haugland

CEO

Mobil: 911 35 300

Epost: kh@orland.as

Anki Olderkjær

HMS Ansvarlig

Mobil: 911 35 320

Epost: ao@orland.as

Arild Norheim

Lagersjef

Mobil: 911 47 755

Epost: an@orland.as

Sindre Ross

IKT Medarbeider

Mobil: 478 40 646

Epost: sr@orland.as

Terese Mauland Topnes

Lønn

Mobil: 916 61 980 

Epost: tmt@orland.as

Torbjørn Valheim

Ettermarkedsleder

Mobil: 976 29 929

Epost: tv@orland.as

Anette Lund Stangeland

Økonomi

Mobil: 958 71 503

Epost: als@jos.no

Erik Haugland

Driftsleder

Mobil: 481 53 803

Epost: eh@orland.as

Eli Klausen

Regnskap

Mobil: 918 65 228

Epost: ek@orland.as

Ørland Transport Fosseikeveien 15, 4323 SANDNES

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
FairTransport.png

© 2020 Ørland Transport AS